Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Screendiscounter.nl

Wij zijn gespecialiseerd in verkoop van alle soorten laptop schermen en laptop onderdelen.

Ons adres:

screendiscounter.nl
Euroweg 17
3825HA Amersfoort

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32111475

Onze bankgegevens:

Rabobank
Partner in Computers
NL38 RABO 0119 0607 60
BIC(Business Identifier Code) RABONL2U

1. Algemeen

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Screendiscounter en op alle met afnemer gesloten overeenkomsten.
 • 1.2 Verkoop in welke vorm dan ook valt onder deze voorwaarden.
 • 1.3 Wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt over catalogus, worden zowel webwinkel als alle "papieren" informatie bedoeld.

2. Bestellen

 • 2.1 Bestellingen kunnen via de website van Screendiscounter worden geplaatst.
 • 2.2 Screendiscounter heeft een fysieke winkel waar u de onze producten kunt bekijken en kopen.

3. Prijzen

 • 3.1 De op de website getoonde prijzen zijn altijd actuele prijzen, prijzen kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.
 • 3.2 Alle totaalprijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, incl. kosten van vervoer en verzending.
 • 3.3 Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 • 3.4 Aangegeven prijzen voor reparaties zijn indicatief. De uiteindelijke prijs kan afwijken.
 • 3.5 Er zit geen verschil in de prijzen op onze website en in onze winkel.

4. Levering

 • 4.1 Uw bestelling wordt op het door u opgegeven adres geleverd. Verzending loopt meestal via PostNL in opdracht van Screendiscounter. Screendiscounter behoud ten alle tijden het recht om een andere vervoerder te gebruiken.
 • 4.2 Screendiscounter heeft geen verborgen kosten. Alle kosten vindt u in het bestelproces.
 • 4.3 De verzendkosten kunt u terugvinden op de pagina Verzenden en retourneren.
 • 4.4 Aangegeven levertijden proberen wij zo actueel mogelijk te houden, maar zijn ten aller tijden indicatief.
 • 4.5 Screendiscounter zal er alles aan te doen de bestelling binnen 30 dagen leveren. Bij vertraging van de levering ontvangt u van Screendiscounter bericht. In overleg kan naar eventueel een passende oplossing worden gekeken.
 • 4.6 Transportschade dient binnen 72 uur na ontvangst te worden gemeld. Wanneer een melding na 72 uur wordt gedaan is Screendiscounter niet aansprakelijk.
 • 4.7 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra verzendkosten verbonden.
 • 4.8 Screendiscounter mag een compatible product toesturen, deze mag van een andere fabrikant zijn, en licht afwijkende specificaties hebben.

5. Betaling

 • 5.1 Screendiscounter maakt gebruik van een Payment Service Provider (PSP). Via deze PSP bieden wij meerdere betaalopties aan, waaronder iDeal, creditcard (Visa/Mastercard) en MisterCash.
 • 5.2 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. Het wordt u ook niet toegestaan betaling om welke reden dan ook op te schorten.
 • 5.3 Geregistreerde resellers kunnen bij Screendiscounter op rekening kopen, de betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Screendiscounter behoud ten alle tijden het recht om dit te weigeren.
 • 5.4 Betalingen worden in eerste instantie in mindering gebracht op eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
 • 5.5 Bij uitblijven van betaling gaat Screendiscounter over naar een gerechtelijke incassoprocedure. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

6. Eigendomsvoorbehoud

 • 6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Screendiscounter totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
 • 6.2 Screendiscounter is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Screendiscounter zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7. Retourneren voor particulieren

Sinds 13 juni 2014 is de nieuwe versie van de wet "kopen op afstand" van kracht. Dankzij deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat.

 • 7.1 Bestelde producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden aangemeld voor retour
 • 7.2 Retouren kunnen worden aangemeld via de website van Screendiscounter
 • 7.3 Screendiscounter dient de retourzending goed te keuren
 • 7.4 De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde pakketten kunnen worden geweigerd.
 • 7.5 Wanneer u een defect product heeft ontvangen zijn de kosten van de retourzending voor Screendiscounter
 • 7.6 U mag een product uitproberen zoals u dit in de winkel zou doen
 • 7.7 Producten dienen ongebruikt, compleet en in de originele verpakking te worden geretourneerd
 • 7.8 Retourzendingen zijn voor het risico van de klant. Vraag altijd een verzendbevestiging bij het postkantoor.
 • 7.9 Retourzendingen dienen binnen 14 dagen na melding te zijn ontvangen door Screendiscounter
 • 7.10 Van het retourrecht zijn uitgesloten:
  - Batterijen / Accu's
  - Geheugenkaartjes
  - Op aanvraag bestelde artikelen
  - Op maat / aangepaste artikelen
 • 7.11 Wanneer de retourzending door Screendiscounter is geaccepteerd, zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen worden geretourneerd.
 • 7.12 De zichttermijn vervalt wanneer u:
  - Schermen uit de gesealde verpakkingen heeft gehaald
  - Toetsenborden uit de verpakkingen haalt en aansluit op uw laptop
  - Laptops wanneer u software installeert of er persoonlijke data op de laptop zet
  - De staat van een product anders is als dat Screendiscounter deze naar u heeft verzonden
 • 7.13 Eventueel betaalde transactiekosten worden niet gecrediteerd.

8. Retourneren voor bedrijven

 • 8.1 De Wet koop op afstand is niet geldig voor bedrijven
 • 8.2 Bedrijven maken alleen aanspraak op creditering wanneer Screendiscounter een onjuist of defect product heeft geleverd
 • 8.3 Defecten dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst bij Screendiscounter te zijn gemeld
 • 8.4 Wanneer de retourzending door Screendiscounter is geaccepteerd, zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen worden geretourneerd.

9. Garantie

 • 9.1 Screendiscounter garandeerd de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen, minimaal 1 maand op gebruikte producten en 6 maanden op nieuwe producten na factuurdatum.
 • 9.2 Deze garantie is niet van toepassing indien:
  - De datum op de factuur gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  - Sprake is van gebreken ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van bijbehorende gebruiksaanwijzing;
  - Sprake is van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
  - Screendiscounter niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
  - U zelf aanpassingen heeft gedaan / laten doen aan het door Screendiscounter geleverde product
 • 9.3 Op nieuwe accu's en batterijen zit 3 maanden garantie. Op gebruikte accu's en batterijen zit geen garantie. (ook niet bij het kopen van een gebruikte laptop)
 • 9.4 Besteld u onderdelen bij Screendiscounter, en meld u deze aan als defect? Het betreffende onderdeel zal na ontvangst door ons worden gecontoleerd. Blijkt het betreffende onderdeel volgens opgave te functioneren dan brengt Screendiscounter € 17,50 en de kosten van de retourzending in rekening.
 • 9.5 Garantie is altijd op basis van carry-in, u dient zelf zorg te dragen voor het vervoer van en naar Screendiscounter.

10. Aansprakelijkheid

 • 10.1 De aansprakelijkheid van Screendiscounter met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is beperkt tot de onder artikel 9 geregelde garantie.
 • 10.2 Screendiscounter is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, zetfouten en drukfouten, door leveranciers en fabrikanten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.
 • 10.3 Voor het overige (niet bovengenoemde) geldt er geen enkele aansprakelijkheid voor Screendiscounter.
 • 10.4 Screendiscounter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die mogelijk zijn ontstaan na het gebruik van een product, met uitzondering van de hierboven genoemde condities.
 • 10.5 De aansprakelijkheid is in ieder geval te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs van desbetreffende product. Voor eventuele vervolgschade is Screendiscounter nimmer aansprakelijk.

11. Geldigheid Voorwaarden

 • 11.1 Deze voorwaarden zullen steeds van kracht zijn, ook indien de koper eigen voorwaarden hanteert.